DOWNLOADS VIA ACADEMIA.EDU

 

BOOKS / EDITED VOLUMES

 

UPCOMING

 • Of Animals, Maschines, and Revenants: The Migrant Body in Literature (to be published 2024).
 • Cay Cicellis: A Practice of Possibilities (in English, to be published 2024).

 

ARTICLES / BOOK CHAPTERS / REVIEWS

 • Ιστορίες γραφειοκρατίας: Kafka, Καρυωτάκης (και Kracauer) [Histories of Bureaucracy: Kafka, Karyotakis (and Kracauer)] – in preparation.
 • Der Musen Kuss. Überlegungen zum Geschlechterkonzept in der Inspirationstheorie [The Muse’s Kiss: Reflections on Gender and Inspiration], in: Simela Delianidou et al. (eds): Festschrift Oikonomou-Agorastou / Τιμητικός Τόμος Οικονόμου-Αγοραστού. Thessaloniki: Kyriakidis 2023 (in press).
 • "Το τέλος της Ευρώπης είναι εκεί όπου είναι η αρχή της Αφρικής" ["The End of Europe Is Where the Beginning of Africa Is"], Postscript, together with Akis Parafelas, for the Greek translation of Björn Kuhligk's Die Sprache von Gibraltar [The Language of Gibraltar], Athens: Enypnio 2022.
 • Fictional, Virtual, Corporeal, Affective: Perspectives of the Documentary, in: Contemporary Greek Film Cultures: Moments of Documentary / Special Issue (7/2020) of FilmIcon: Journal of Greek Film Studies. Co-edited with Ulrich Meurer and Tonia Kazakopoulou.
 • “What has happened? … A Challenge for the Established Mode of History": A Conversation with Angela Melitopoulos, in: Contemporary Greek Film Cultures: Moments of Documentary / Special Issue (7/2020) of FilmIcon: Journal of Greek Film Studies. Co-edited with Ulrich Meurer and Tonia Kazakopoulou.
 • Kastoriadis übersetzt Castoriadis (in eine nicht existierende Sprache) [Kastoriadis translates Castoriadis (into a Non-existent Language)], in: Stefan Willer, Andreas Keller (eds), Selbstübersetzung als Wissenstransfer. Berlin: Kadmos 2020, pp. 257-277.
  # previously published in: Im Labyrinth. Hefte für Autonomie, Issue 2 (2018), pp. 73-96.
 • Le Mataroa et la critique de la «méthode» : trois voyages [The 'Mataroa' and the Critique of Method: Three Voyges / in French], in: Servanne Jollivet, Nicolas Manitakis (eds), Mataroa 1945. Du mythe à l’histoire. Athens: École française d’Athènes 2020, pp. 167-179.
 • Manteia, Mediality, Migration, in: Pantelis Michelakis (ed.), Media and Classics. Oxford: Oxford University Press 2020, pp. 291-321.
 • Το πρόσωπο του ανθρωπισμού / The Face of Humanism: Review of the exhibition “Face Forward … Into My Home”, National Museum of Contemporary Art, Athens (2018), in: Marginalia 3 (Summer 2018).
 • Δίδυμα / Ερμαφρόδιτα: Γενετική και πολυγλωσσία στην Cay Cicellis [Splitting Images, Two-Headed Monsters: Genetic, Geminal, Genital Figures of Multilingualism in Cay Cicellis], in: Michael Chrysanthopoulos et al. (eds), Passages, Transits: Aspects of Literature on the Move. In Honour of D. N. Maronitis. Thessaloniki: online publication 2018, pp. 551-568.
 • Το Ματαρόα και η κριτική της μεθόδου: Τρεις πλόες [The 'Mataroa' and the Critique of Method: Three Voyges / in Greek], in: Servanne Jollivet, Nikolas Manitakis (eds): Ματαρόα 1945. Από τον μύθο στην ιστορία. Athens: Asini – École française d’Athènes 2018, pp. 263-284.
 • Short Voyages to the Land of Gregarious Animals: On the Aesthesia of Politics in ‘Sto Lyko’ and ‘Sweetgrass’ (together with Ulrich Meurer), in: Tonia Kazakopoulou, Mikela Fotiou (eds): Contemporary Greek Film Cultures from 1990 to the Present. Peter Lang: New York 2017, pp. 1-36.
 • Review of Camera Graeca: Photographs, Narratives, Materialities, edited by Philip Carabott, Yannis Hamilakis and Eleni Papargyriou. London: Ashgate 2015, in: Filmicon. Journal of Greek Film Studies Issue 4 (Dec. 2017), pp. 322-327.
 • Framing the Invisible. On the Presence of the Absence of Migration, in: Melanie Ulz, Christoph Rass (eds): Visuelle Produktion von Migration [Visual Production of Migration], IMIS 2. Luxemburg, Berlin: Springer, pp. 35-52.
 • Learning New Languages: Literature of Migration in Greece, in: Sandra Vlasta, Sievers Wiebke (eds): Emergence and Recognition of Immigrant and Ethnic Minority Writers since 1945: Fourteen National Contexts in Europe and Beyond. Leiden: Rodopi-Brill, pp. 188-208.
 • To chríma ap’ tin Amérika ... Metanástevsi, kapitalismós kai vampirismós [The Money from America: Migration, Capitalism, and Vampirism], in: Giorgos Pefanis (ed.): Money and Modern Greek Literature. Athens: Idryma Kosta kai Elenis Ourani 2015, pp. 366-384.
 • Athen, Derrida und seine Phototheorie  [Athens, Derrida, and His Theory of Photography], in: Horst Dieter Blume, Cay Lienau (eds): Choregia. Münstersche Griechenland-Studien. Münster 2013, pp. 51-70.
 • Interstitium: Spatial Bodies and the Literature of Migration, in: Migration, Memory and Place (online proceedings of the 2012 conference), University of Copenhagen.
 • Zur Sinnlichkeit des Unverständlichen: Lost in Translation [The Sensuality of the Unintelligible. Lost in Translation], in: Ulrich Meurer, Maria Oikonomou (eds): Übersetzung und Film. Das Kino als Translationsmedium. Bielefeld: Transcript 2012, pp. 157-173.
 • Grenzland, Globus, Bolzplatz. Territorien des Dritten in der epirotischen Literatur [Borderlands, Globes, and Football Fields: Territories of the Third in Epirotic Literature], in: Maria Oikonomou, Maria A. Stassinopoulou, Ioannis Zelepos (eds): Griechische Dimensionen südosteuropäischer Kultur seit dem 18. Jahrhundert. Vienna: Peter Lang 2011, pp. 91-109.
 • Photos von nichtexistierenden Orten. Bérards und Boissonas Album Odysséen [Photos of Non-existent Places: Bérard and Boissonas' Album Odysséen], in: Achim Hölter (ed.): Comparative Arts. Neue Ansätze zu einer universellen Ästhetik. Heidelberg: Synchron 2011, pp. 143-152.
 • Review of La Méditerranée: représentations littéraires et cinématographiques, edited by Elisabeth Arend, Elke Richter, Christiane Sollte-Gresser, in: Komparatistik. Jahrbuch der DGAVL, Heidelberg: Synchron 2011, pp. 172-175.
 • Feeling Sick in Foreign Places: On Nostalgia and a Remote Literature (online publication, Program for Modern Greek Studies, University of Michigan)
 • Kapital und Alterität – Zwei deutsche Kavafis-Ausgaben [Capital and Alterity: Two German Editions of Constantine Cavafy], in: Chryssoula Kambas, Marie-Elisabeth Mitsou (eds): Hellas verstehen. Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Vienna, Cologne, Weimar: Böhlau 2010, pp. 329-345.
 • Fremdbilder – Aspekte geographischer und medialer Bewegung [Images of the Other: Aspects of Geographical and Medial Movement], in: Ulrich Meurer, Maria Oikonomou (eds): Fremdbilder. Auswanderung und Exil im internationalen Kino. Bielefeld: Transcript 2009, pp. 9-33.
 • Zur Poetik der Auswanderung. Kazans America, America und Valtinos’ Die Legende von Andreas Kordopatis [Towards a Poetics of Migration: Elia Kazan’s America, America and Thanasis Valtinos’ The Legend of Andreas Kordopatis], in: Ulrich Meurer, Maria Oikonomou (eds): Fremdbilder. Auswanderung und Exil im internationalen Kino. Bielefeld: Transcript 2009, pp. 67-85.
 • Entgegengeboren, dazwischengefallen. Zur Position Antigones im ’Deutschen Herbst’ [Counterborn and Fallen In-Between: Antigone’s Position in the 'Deutscher Herbst'], in: Ulrich Meurer, Marie-Elisabeth Mitsou, Maria Oikonomou (eds): Perseus’ Schild. Griechische Frauenbilder im Film. Neuried: Ars Una 2008, pp. 187-211.
 • Die Enthauptung des Bildes der Medusa: cerebrum/vertebrae [The Decapitation of Medusa’s Image: cerebrum/vertebrae], in: Ulrich Meurer, Marie-Elisabeth Mitsou, Maria Oikonomou (eds): Perseus’ Schild. Griechische Frauenbilder im Film. Neuried: Ars Una 2008, pp. 9-38.
 • Η καταγωγή του γερμανικού δράματος του Walter Benjamin. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σε ένα αλληγορικό experimentum crucis [Walter Benjamin’s The Origin of German Tragic Drama: Introductory Observations on an Allegorical experimentum crucis], in: Angeliki Spyropoulou (ed.): Art and Culture in the Modern Age: Essays on Walter Benjamin. Athens: Alexandria 2007, pp. 108-127.
 • Metakropolis. Parthenon-Bilder und ihr Reflex in der Literatur [Metacropolis: Parthenon Imagery in Literature], in: Gertrud Lehnert, Monika Schmitz-Emans (eds): Visual Culture. Heidelberg: Synchron 2007, pp. 135-149.
 • ΕικονοΓραφία. Σχέσεις εικόνας και λέξης στο έργο του Νίκου Χουλιαρά (και άλλες καλλιτεχνικές διαπλοκές) [IconoGraphy: Word-Image-Combinations in Nikos Chouliaras – and Other Intermedialities], in: Poetry: Biannual Periodical on Poetic Art Vol. 28 (Fall 2006), pp. 270-286.
 • Ecce poeta! Momente und Mechanismen neugriechischer Kanonbildung [Ecce poeta! Moments and Mechanisms of the Modern Greek Literary Canon], in: Marie-Elisabeth Mitsou, Maria Oikonomou (eds): Reflexionen. Essays neugriechischer Autoren. Neuried: Ars Una 2005, pp. 293-335.
 • "Discourses and History of Cultural Studies (from Norbert Elias to Terry Eagleton)" / "Semiotics of Culture (from Yuri Lotman to Roland Possner)" / "Edward Said" / "Homi K. Bhabha" / "Cultural Studies and Mass Culture (Walter Benjamin, T. W. Adorno)" / "Memory, Memories, and History (Aleida Assmann)" / "Cultural Studies and Comparative Literature" - Work files for the MA Distance Learning Program European Literature and Culture, Aristotle University Thessaloniki, 2005
 • Nazi-Softball. Die imaginierte Heterotopie in George Seatons 36 Hours [Nazi Softball: The Imaginary Heterotopia in George Seaton’s 36 Hours], in: Heinz Drügh, Volker Mergenthaler (eds): Ich ist ein Agent. Ästhetische und politische Aspekte des Spionagefilms. Würzburg: Königshausen & Neumann 2005, pp. 111-123.
 • Petrarkismus auf Zypern. Der Import der Ρίμες Αγάπης als poetologisches Projekt [Petrarchism in Cyprus: The Rimes Agapēs as Poetic Program], in: Johannes G. Deckers, Marie-Elisabeth Mitsou, Sabine Rogge (eds): Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit. Münster, New York: Waxmann 2005, pp. 117-148.
 • Rand-Erscheinungen: Spekulation über eine griechische (Post-)Postmoderne [Marginal Issues: Speculations on Greek (Post-)Postmodernism], in: Susanne Kollmann, Kathrin Schödel (eds): Postmoderne De/Konstruktionen. Ethik, Politik und Kultur am Ende einer Epoche. Münster: LIT 2004, pp. 273-285.
 • Η σιωπή των σειρήνων ή η άλλη όψη του τραγουδιού [The Silence of the Sirens, or: The Other Side of Song], in: Kondyloforos Vol. 2 (2003), pp. 139-162.
 • Odysseus im Weltraum: Spuren des Homerischen Mythos bei Stanley Kubrick [Ulysses in Space: Traces of the Homeric Myth in Stanley Kubrick], in: Frank Furtwängler, Kay Kirchmann, Andreas Schreitmüller, Jan Siebert (eds): Zwischen-Bilanz. Eine Festschrift zum 60. Geburtstag von Joachim Paech. CD-Rom, Konstanz 2002.

 

ENCYCLOPEDIA ENTRIES

 • "Telemachus", in: Der Neue Pauly Vol. 5 (Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart [Ancient Mythology in Literature, Music, and the Arts from the Ancient World to Our Time]), Stuttgart: J.B. Metzler 2008, pp. 767-773.
 • "Homi K. Bhabha: The Location of Culture", in: Monika Schmitz-Emans, Uwe Lindemann (eds): De Gruyter Lexikon Poetiken. Autoren – Texte – Begriffe. Berlin, New York: Walter de Gruyter 2009, p. 39.
 • "Emmanuil Roidis: Die Päpstin Johanna [Poap Joan]" / "Giorgos Seferis: Lyrik [Poems]" / "Fotis Kontoglou: Pedro Cazas" / "Panagiotis Soutsos: Leandros" / "Rhea Galanaki: Das Leben des Ismail Ferik Pascha [The Life of Ismail Ferik Pasha]", in: Kindlers Literatur Lexikon, edited by Heinz Ludwig Arnold, Stuttgart: J. B. Metzler 2009.

 

TRANSLATIONS

GREEK - GERMAN

 • Ersi Sotiropoulou, Drei Feiertage in Jannena [Three Holidays in Giannena] (together with Ulrich Meurer, to be published 2024).
 • Elena Maroutsou, Der Sinn [The Sense / Ch. 1], in: Modern Greek Studies Online. Journal of the Society for Modern Greek Studies Vol. 3 (2017)
 • Alexandros Papadiamantis, Der Traum auf den Wellen [A Dream on the Waves], in: Marten Asscher (ed.): Inselgeschichten. Munich: btb 2000, pp. 119-135.
 • Emmanuil Roidis: Über die zeitgenössische griechische Dichtung [On Contemporary Greek Poetry] / Kostis Palamas: Kalvos aus Zakynthos [Kalvos from Zakynthos] / Grigorios Xenopoulos: Ein Dichter [A Poet] / Tellos Agras: Karyotakis und die Satiren [Karyotakis and the Satires] / Giorgos Seferis: Erotokritos / Takis Sinopoulos: Wende 1931-1961: Gedanken zur poetischen Tugend [Turn 1931-1961: Thoughts on Poetic Virtue] / div. poems by Kostas Karyotakis, Constantine Cavafy, Andreas Kalvos, Vinzenzos Kornaros, in: Marie-Elisabeth Mitsou, Maria Oikonomou (eds): Reflexionen. Essays neugriechischer Autoren. Munich: Ars Una 2005.

GERMAN - GREEK / ENGLISH - GREEK

 • Björn Kuhligk, Η γλώσσα του Γιβραλτάρ [The Language of Gibraltar]. Co-translated with Akis Parafelas. Athens: Enypnio 2022.
  # Read the book review
 • George Tabori: Εγκώ δεν καταλαβαίνει γερμανικά [I No Unsterstand German], in: Περιοδικό της Τσεχικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 2013, pp. 5-14.
 • Selected parts from Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften Vol. 7 / Georg Misch: "Begriff und Ursprung der Autobiographie" / Michael Sprinker: Fictions of the Self: The End of Autobiography / Terry Eagleton: Self-Undoing Subjects, for the Distance Learning Program Theory and History of Autobiography, Aristotle University Thessaloniki.

 

ETC

 • Accompanying text for Eva Stefani's video Louomenoi [Bathers]: Online platform of the documenta 14.
 • Introduction and catalog texts for the art exhibition “329 - The Crisis in Greece” (WUK Vienna, March 2014).
 • Video CavafyMachine - created together with Ulrich Meurer for the C. P. Cavafy Forum of the Modern Greek Program, University of Michigan, 2013.